qeyri-layiq

qeyri-layiq
sif. <ər.> Layiq olmayan, münasib olmayan, namünasib, yaraşmaz, ləyaqətsiz.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üz — is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır. Ü. H.. <Qızın> yumru, gözəl üzü və yanaqları açıq sərin havada qızarmışdı. M. İ.. // Heyvan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəmiyyətsizlik — is. Qiymətsizlik, qeyri mühümlük, cüzilik, qeyri ciddilik, diqqətəlayiq olmama. Məsələnin əhəmiyyətsizliyi. Hadisənin əhəmiyyətsizliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cüvəllağı — sif. Kələkbaz, fırıldaqçı, qeyri ciddi. <Xəlil:> <Rövşən> hərçənd bir az cüvəllağı idi, amma yaxşı oğlanların biri idi. S. Rəh.. // İs. mənasında. <Xan:> Sizin heç biriniz mənim mərhəmətimə layiq deyil! Bu cüvəllağını niyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dırnaqarası — sif. dan. isteh. Verilən ada layiq olmayan, yalançı əsli olmayan, qeyri həqiqi. Dırnaqarası alim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözəl — sif. 1. Sifətinin cizgiləri, bədəninin tənasübü, qaş gözü qüsursuz olan; göyçək. Gözəl uşaq. – <Xor:> Xəlvət meşə arasında; Bir gözəl qız tapmışıq. C. C.. <Zaqs müdiri> Zeynalın Mehriban kimi gənc və gözəl bir qadını boşamasına bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ha — 1. Nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir. Ona bir söz demə ha! Özünü gözlə ha! Ora getmə ha! – <Minnət xanım:> Ancaq mən olduğumu demə ha! Ü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hörmət — is. <ər.> 1. Böyüklərə, yaşlılara və ya ləyaqətinə, xidmətinə görə birinə göstərilən ehtiram; sayğı. Böyüyə hörmət. Ata ana hörməti. – Bizdə şeir də var, sənət də vardır! Şairə, sənətə hörmət də vardır. . . S. V.. Ataya hörmət etməyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • insanlıq — is. 1. top. Bəşəriyyət, insanlar. Sən mükafatını insanlığa xidmətdə ara; Əbədi zövqü, təsəllini həqiqətdə ara. A. S.. Dünyada səfalət və fəlakət yalnız insanlığın yoxsul qisminə nəsib imiş. A. Ş.. İnsanlığa Tusilər, Səbuhilər verdik biz;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • namünasib — sif. <fars. na. . . və ər. münasib> 1. Münasib olmayan, qeyri münasib, yersiz. . . İlin belə bir namünasib fəslinə baxmayaraq, təbiblərin əmrinə görə azarlını Tiflisə göndərməyə məcbur olduq. C. M.. Şərəfoğlunun belə namünasib vaxtda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”